Klett Verlag d.o.o. • Udžbenici • Osnovna škola • Njemački jezik

  Wir Lernstationen

  Njemački jezik: Wir Lernstationen

  Cijena: 89 kn

  Wir Lernstationen je zbirka zadataka za učenje po postajama u nastavi njemačkog jezika u osnovnoj školi.

  Prvenstveno je namijenjen za rad od 4. do 6. razreda uz udžbenički niz Wir+, no kao dodatni materijal dobrodošao je u nastavi njemačkog jezika općenito.
  Zadatci omogućavaju razvoj svih jezičnih vještina (slušanja, govora, čitanja i pisanja) te utvrđivanje znanja iz područja leksika i gramatike.

  Zbirka zadataka Wir Lernstationen omogućava učenicima ponavljanje i utvrđivanje gradiva te samostalno ocjenjivanje napretka koje je neophodno za analizu usvojenih vještina i znanja.

  Zbirka se sastoji od šest cjelina (modula).
  Svaka cjelina posvećena je drugoj temi i sastoji se od popisa sadržaja, rubrike "Koliko znam?" te deset postaja s uputama za rješavanje zadataka, zadatcima, rješenjima i naputcima za učitelje.

  Za narudžbe više od 10 kom odobravamo popust od 15%.

  Ukoliko trebate bilo kakvu dodatnu informaciju stojimo Vam na raspolaganju!

  Metoda postaja:

  • stavlja učenika u centar nastave čime omogućuje učenje pomoću aktivnog sudjelovanja u nastavi,
  • usmjerena je na samostalan rad učenika koji sam odlučuje u kojoj društvenoj formi i kojom brzinom radi te kojim redoslijedom rješava zadatke,
  • omogućuje višeosjetilno učenje što pozitivno utječe na proces pamćenja,
  • daje mogućnost samostalnog organiziranja i kontrole procesa vlastitog učenja što pomaže razvoju učeničke autonomije,
  • omogućuje individualizaciju nastave u razredima u kojima se nalaze učenici s različitim stupnjem sposobnosti,
  • uči odgovornosti i suradnji s drugim učenicima,
  • razvija pozitivan odnos prema procesu učenja što pridonosi postizanju značajnih rezultata u učenju.

  Pravilna organizacija rada metodom postaja:
  • razmještaj klupa – označava promjene u obliku rada (npr. grupiranje klupa),

  • objašnjenje forme rada i uputa – prije pristupanja radu na postajama učitelj treba točno objasniti učenicima forme rada i upoznati ih s uputama,
  • označavanje postaja – na klupama se trebaju nalaziti informacija o broju i nazivu postaja,
  • broj postaja – potrebno je pripremiti 10 postaja, podijeljenih na nekoliko mjesta za rad (zavisno o broju učenika na jednoj postaji može se nalaziti od jednog do četiri mjesta za rad),
  • vrijeme – 45 minuta,
  • rubriku Koliko znam potrebno je dati učenicima prije početka rada te svratiti njihovu pozornost na konstantno dopunjavanje te rubrike,
  • točna rješenja potrebno je staviti na ploču i dati im naziv i broj sukladno oznakama pojedinih postaja
  • materijali – potrebno ih je pripremiti za sve učenike prije početka rada na postajama
  • ocjena i zaključci – nakon završetka rada učitelj treba ocijeniti aktivnost učenika i zajedno s njima izvući zaključke o radu s ciljem analize dobivenog znanja i vještina

  Zadaci učitelja:
  • fotokopira zadatke za svakog učenika,
  • sukladno naputcima za učitelje priprema dodatne materijale (npr. tablice, kutije, kartice s uputama, itd.),
  • priprema upute za rad na postajama,
  • priprema oznake koje sadrže broj i naziv za svaku postaju,
  • priprema točna rješenja,
  • mijenja raspored klupa u razredu (npr. grupiranje klupa) na način koji omogućuje učenicima rad na postajama,
  • na svaku postaju stavlja oznake, a na ploči točna rješenja,
  • na svaku postaju stavlja zadatke ili/i materijale neophodne za rad,
  • točno objašnjava učenicima na koji se način provodi rad na postajama,
  • provjerava rad učenika i pomaže im, ako je to potrebno,
  • nakon završetka rada provjerava rubrike Koliko znam i s učenicima izvlači zaključke o radu.

  Zadaci učenika:
  • rješava zadatke pomičući se slobodnim redoslijedom od postaje do postaje,
  • radi u društvenoj formi koju je sam odabrao (samostalno, u paru, u grupi),
  • radi brzinom koja odgovara njegovim mogućnostima,

  • uspoređuje svoja rješenja s točnim rezultatima, ispravlja eventualne pogreške i dopunjuje rubriku Koliko znam,
  • nakon završetka rada rubriku Koliko znam daje na provjeru učitelju i donosi zaključke o svom radu.

  Proizvode možete naručiti preko stranice www.profil-klett.hr

  
  iklett